Nerez Kladno

Firma Jiří Šváb byla založena v roce 1991. V prvních letech začala pracovat na ploše
40 m2. Od roku 1995 se firma rozšiřuje nejen prostorově, ale i počtem zaměstnanců. Dnes má firma k dispozici 500 m2 pracovní plochy a 10 zaměstnanců. Disponuje moderním strojovým parkem a především kolektivem zkušených a řemeslně zručných pracovníků s dlouholetou praxí v oboru (dříve v Poldi Kladno). Další výhodou jsou vlastní konstrukční kapacity. Díky těmto přednostem jsme byli v minulosti schopni vyřešit
i různá velmi speciální přání zákazníků.

Firma se zabývá výrobou průmyslových zařízení a strojů z nerezu. Dalším oborem působnosti je výroba interiérových doplňků a schodišť. Soustřeďuje se nejen
na zákazníky v tuzemsku, ale úspěšně vyváží zboží i do zahraničí. Mezi zákazníky
se řadí nejen malé firmy, ale i velké společnosti.

Prioritou je poskytnout zákazníkům kvalitní a včas dodaný výrobek tak, aby splnil všechny dané požadavky a přání.

Vyrábíme od jednodušších až po technologicky náročnější výrobky.